Polityka prywatności

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1.1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług w serwisie www.adtukti.pl jest:

adTukti Sp. z o.o.
Władysławów 3
97-512 Kodrąb
NIP: 7722416512
REGON: 381030141
e-mail: pomoc@adtukti.pl

Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000744651, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Ochrona Twoich danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

1.2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Ci zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych możesz kontaktować się z nami drogą mailową wysyłając wiadomość na adres pomoc@adtukti.pl.

1.3. Niniejsza polityka prywatności realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. NIE WYMAGA ONA ŻADNYCH DZIAŁAŃ Z TWOJEJ STRONY.

1.4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych. Informacje osobiste są przechowywane w systemach komputerowych o ograniczonym dostępie. Systemy te są umieszczone w specjalnie chronionych pomieszczeniach.

1.5. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

2. ZBIERANIE INFORMACJI

2.1. Gdy rejestrujesz się konto w naszym serwisie lub z niego korzystasz, dobrowolnie przekazujesz nam pewne informacje. Możemy poprosić Cię o podanie informacji osobistych w przypadku rejestracji użytkownika, realizacji płatności, brania udziału w konkursie lub loterii albo odwiedzania strony wymagającej autoryzacji. Te informacje osobiste mogą obejmować nazwisko, adres e-mail, identyfikator użytkownika, nazwę domeny, adres URL, adres korespondencyjny i numer telefonu. Rezygnacja z zarejestrowania się i podania tych informacji nie przeszkadza w korzystaniu z większości obszarów serwisu, uniemożliwia jednak rejestrację konta oraz korzystanie z usług płatnych i gromadzenie środków w programach partnerskich.

2.2. Jakie dodatkowe informacje gromadzimy?

Gdy korzystasz z dowolnej witryny internetowej, aplikacji mobilnej lub innej usługi internetowej, niektóre informacje są automatycznie tworzone i rejestrowane. Podobnie jest w naszym serwisie. Oto niektóre rodzaje gromadzonych przez nas informacji:

a) Dane dziennika

Kiedy korzystasz z naszego serwisu, nasze serwery zapisują informacje („dane dziennika”), w tym informacje, które przeglądarka wysyła automatycznie, gdy odwiedzasz witryny internetowe, lub które automatycznie wysyła aplikacja mobilna, gdy jej używasz. Dane dziennika zawierają Twój adres IP, adresy i aktywność w odwiedzanych przez Ciebie witrynach internetowych, wyszukiwania, typ i ustawienia przeglądarki, datę i godzinę przesłanego żądania, sposób używania sklepu, dane plików cookie i urządzenia, z którego korzystasz, informacje o dostawcy usług i adresy witryn internetowych, z których nastąpiło przekierowanie. Jeśli chcesz, możesz uzyskać więcej informacji na temat typów danych, które zbieramy w naszych plikach dziennika, w tym celu skontaktuj się z nami.

b) Dane plików cookie

Wykorzystujemy także pliki cookie (niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez Twój komputer za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą witrynę internetową, przypisane do Twojego konta w sklepie lub przeglądarki) lub podobne technologie służące do gromadzenia danych dziennika. Gdy używamy plików cookie lub podobnych technologii, wykorzystujemy pliki cookie sesji (istniejące do chwili zamknięcia przeglądarki) lub trwałe pliki cookie (istniejące do momentu, w którym Ty lub Twoja przeglądarka je usuniecie). Na przykład używamy plików cookie do przechowywania preferencji językowych lub innych ustawień, dzięki czemu nie musisz ich konfigurować za każdym razem, gdy odwiedzasz nasz sklep. Niektóre używane przez nas pliki cookie są powiązane z Twoim kontem w sklepie (włącznie z informacjami o Tobie, takimi jak podany przez Ciebie adres e-mail), a inne nie. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat sposobu wykorzystywania przez nas plików cookie, zapoznaj się z naszą Polityką cookies i innych podobnych technologii.

c) Dane urządzenia

Oprócz danych dziennika gromadzimy informacje o urządzeniu, z którego korzystasz, odwiedzając nasz sklep, w tym rodzaj urządzenia, system operacyjny, ustawienia, unikalny identyfikator tego urządzenia i dane dotyczące awarii, które pomagają nam zrozumieć sytuację w przypadku błędów. To, czy gromadzimy wszystkie wyżej wymienione informacje, czy tylko niektóre z nich, zależy od rodzaju urządzenia, z którego korzystasz, oraz od jego ustawień. Na przykład dostępne są różne rodzaje informacji, w zależności od tego, czy używasz komputera Mac czy PC albo telefonu iPhone czy z systemem Android. Aby dowiedzieć się więcej o informacjach udostępnianych nam przez Twoje urządzenie, zapoznaj się również z zasadami producenta urządzenia lub dostawcy oprogramowania.

3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy, obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy, przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą – podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 pkt b RODO i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

b) wykonywania czynności zgodnie udzielonymi przez Ciebie zgodami – podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

c) wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi – podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

d) realizacji prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy, a w szczególności:
- dochodzenia, realizacji lub zabezpieczenia roszczeń wobec klienta, prowadzenia analiz jakości świadczonych usług sprzedaży,
- podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

4. UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI

4.1. Jak i kiedy udostępniamy informacje?

Niektóre ze sposobów korzystania z informacji na Twój temat wymagają od nas udostępniania informacji firmom zewnętrznym, abyśmy mogli oferować Ci interfejs serwisu, zapewniać wydajność, dopasować nasze usługi do użytkowników i przestrzegać odnoszących się do nas przepisów prawa. Udostępniamy Twoje dane:

a) firmom kurierskim, dostawcom zamówień (wyłącznie adres dostawy mogący zawierać Twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania lub adres siedziby);

b) firmom zewnętrznym lub osobom przez nas zatrudnianym do przetwarzania informacji w naszym imieniu, w oparciu o nasze instrukcje i zgodnie z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności. Na przykład informacje dotyczące kart płatniczych przekazujemy firmom obsługującym płatności, z których korzystamy do przechowywania informacji o płatnościach. Dane udostępniamy również konsultantom do spraw zabezpieczeń, aby poprawić proces identyfikacji spamu oraz firmom zajmującym się obsługa techniczną serwisu internetowego. Niektóre uzyskiwane przez nas informacje mogą być gromadzone przez zewnętrznych dostawców w naszym imieniu;

c) organom ścigania i agencjom rządowym. Informacje udostępniamy jedynie wtedy, gdy wierzymy, że ich ujawnienie jest zasadne i konieczne, by zapewnić przestrzeganie prawa, przepisów lub wniosków prawnych; w celu ochrony bezpieczeństwa, praw lub własności publicznej, konkretnych osób lub naszych; lub w celu wykrywania problemów, zapobiegania im, rozwiązywania ich lub zajmowania się nimi w inny sposób w związku z oszustwami, kwestiami bezpieczeństwa lub sprawami technicznymi;

d) firmom powiązanym z nami i naszym spółkom zależnym, których jesteśmy jedynym właścicielem. Jeżeli bralibyśmy udział w procesie fuzji, przejęcia, ogłoszenia upadłości, zamknięcia, reorganizacji lub w podobnych transakcjach albo postępowaniach biznesowych obejmujących przekazanie informacji opisanych w niniejszych Zasadach, udostępnilibyśmy te informacje firmie zaangażowanej w taką procedurę (na przykład potencjalnemu klientowi);

e) pracownikom naszej firmy w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług;

Wszystkie firmy zewnętrzne, którym udostępniamy Twoje dane, to nasi zaufani partnerzy, zobowiązani do zachowania poufności informacji użytkowników i nie mogą ich używać w żadnych innych celach innych niż te, na które zezwoliliśmy. Z wyjątkiem przypadków wymienionych powyżej, nie będziemy ujawniać informacji umożliwiających identyfikację użytkownika innym podmiotom, w tym również Reklamodawcom, bez Twoje wyraźnej zgody. Ponadto nie będziemy udostępniać, sprzedawać, wydzierżawiać ani w żaden inny sposób ujawniać informacji osobistych użytkownika, listy adresów e-mail ani listy adresów pocztowych innym podmiotom do ich własnych celów promocyjnych.

5. PRZECHOWYWANIE INFORMACJI

5.1. Jak długo przechowujemy informacje na Twój temat?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą. Sprzeciw można wyrazić kontaktując się z nami drogą mailową wysyłając wiadomość na adres pomoc@adtukti.pl. Ponadto, dokumenty dotyczące transakcji będą przechowywane przez nas zgodnie z przepisami art. 74 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, ze zm.). Gdy nie będziemy już musieli korzystać z informacji na Twój temat ani wypełniać zobowiązań prawnych czy regulacyjnych, usuniemy je z naszych systemów albo odpersonalizujemy je w taki sposób, aby identyfikacja użytkownika była niemożliwa.

6. TWOJE PRAWA

6.1. Jakie przysługują Ci prawa?

W związku z informacjami, które posiadamy na Twój temat, dysponujesz możliwościami opisanymi poniżej. Aby z nich skorzystać, skontaktuj się z nami. Jeśli jesteś użytkownikiem mieszkającym w EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), możesz:

a) uzyskać dostęp do informacji, jakie posiadamy na Twój temat. Zwykle udostępniamy je w ciągu 30 dni od momentu przesłania do nas zapytania;

b) usunąć swoje konto;

c) poprawić lub usunąć informacje na Twój temat. Możesz zaktualizować te informacje w ustawieniach. Jeśli masz problemy z aktualizacją informacji lub jeśli chcesz, skontaktuj się z nami;

d) odwołać zgodę na przetwarzanie przez nas informacji na Twój temat oraz przesyłania e-maili marketingowych. Jeśli zrezygnujesz z otrzymywania od nas wiadomości marketingowych, będziemy mogli nadal wysyłać Ci wiadomości dotyczące funkcjonowania Twojego konta, na przykład powiadomień o złożonych zamówieniach, fakturach, zamówieniach oczekujących na zatwierdzenie, zmianach statusów zamówień. Materiały marketingowe wysyłamy tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę, ale jeśli tego nie chcesz, możesz w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji;

e) poprosić o przesłanie podanych przez Ciebie informacji do innej organizacji, w której przechowujemy te dane za Twoją zgodą lub w celach realizacji zawartej z Tobą umowy, o ile jest to technicznie możliwe;

f) złożyć skargę do organu regulacyjnego. Jeśli mieszkasz w EOG i uważasz, że nie przestrzegamy przepisów o ochronie danych, masz prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych.

7. POLITYKA COOKIES I INNYCH PODOBNYCH TECHNOLOGII

7.1. Pliki „cookies”

W związku z udostępnianiem naszej oferty w serwisie, stosujemy tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, możemy także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych.

7.2. Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

7.3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) realizacji usług wynikających z zasady działania serwisu takich jak: zliczanie kliknięć w reklamy, zliczanie zakupów, zliczanie statystyk kanałów reklamowych i reklam;

c) tworzenia statystyk (Google Analytics, statystyki wewnętrzne), które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

d) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

e) zapisywania interakcji z obiektami społecznościowymi (np. przyciskiem Lubię serwisu Facebook) czy logowaniem przez Facebooka, Microsoft Live, Google+, LinkedIn, Twitter.

7.4. Zmiana ustawień przechowywania plików „cookies”

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

7.5. Wyłączenie plików „cookies”

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

7.6. Wiadomości e-mail

Możemy okresowo wysyłać do zarejestrowanych użytkowników wiadomości e-mail z informacjami o swoich usługach. W wysyłanej wiadomości e-mail może zostać użyty obrazek o nazwie „single pixel GIF”, który pozwala przystosować format wiadomości do możliwości komputera adresata. Za pomocą tej technologii jest też określana łączna liczba osób, które otwierają wiadomości. Gdy użytkownik inicjuje odpowiedź, klikając łącze zawarte w wiadomości e-mail, następuje przekierowanie do odpowiedniej strony internetowej. Odpowiedź jest rejestrowana, a następnie używana w celu dostarczania użytkownikowi materiałów lepiej dopasowanych do jego zainteresowań.

8. AKTUALIZACJA I ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub zmiany poszczególnych postanowień naszej polityki prywatności bez konieczności uprzedniego informowania o tym. Prosimy o każdorazowe sprawdzenie naszej polityki prywatności przed skorzystaniem z naszej oferty, aby w razie możliwych zmian i aktualizacji zapoznać się z ich bieżącą wersją.